Werkdag Raatakkkers verplaatst naar 26 feb. ivm storm

We gaan zaterdag a.s. (26 februari) weer verder op de raatakkers aan de Panoramaweg in Bennekom, het heitje ongeveer halverwege de Panoramahoeve en het spoor (maps link).  Deze hei, die we al jaren onderhouden, is heel bijzonder omdat op deze plaats zo’n 2500 jaar geleden in de ijzertijd akkertjes waren. De structuur van deze zgn. raatakkers is met speciale technieken nog goed te zien onder de hei en het omliggende bos. Ons werk is er op gericht om deze akkertjes zichtbaar te maken in het landschap.

Hoewel we eind vorig jaar al flink zijn opgeschoten, is er nog steeds wat opslag van berk, eik en den op de hei. Dat gaan we verwijderen (zagen en knippen) en de bramen halen we weg van de akkertjes. Op de akkerranden laten we de braam staan om op die manier de akkertjes beter zichtbaar te maken in het veld.

Coronaproof werken
Wij volgen het Coronaprotocol van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de organisatie die aan ons gereedschap uitleent. Dat betekent dat er geen koffie/thee en soep verstrekt wordt  door ons en dat je dat dus zelf voor je eten en drinken moet zorgen. En wat boterhammen natuurlijk. We moeten de 1,5 m. afstand in acht nemen. Dat zal niet zo moeilijk zijn op de 1,5 ha grote hei maar tijdens pauzes is dat wel een punt van aandacht. Wij zullen handschoenen beschikbaar stellen maar wij raden het gebruik van eigen handschoenen aan.

Als je klachten hebt die zouden kunnen duiden op Corona dan blijf je thuis! Je hoeft je vooraf niet aan te melden en ook niet af te melden. Blijk je achteraf toch Corona te hebben, neem dan contact op met SLZWV, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, zodat wij de anderen kunnen waarschuwen.
Tot zaterdag!

Mooie opkomst, veel werk verzet!

Wilgen knotten 22 januari


Aanstaande zaterdag (22 januari) gaan we verder met wilgen knotten bij Slagsteeg 10 in Bennekom (fam Adams) en we maken het werk bij de Viermorgenweg 5 af (fam. Hol).
We verzamelen om 10 uur bij Slagsteeg 10. Omdat we niet kunnen pauzeren onder dak vanwege corona, werken we korter: van 10.00 – 13.00 uur. We houden pauze in het veld. Neem zelf eten en drinken mee.
Zorg voor warme en waterdichte kleding. Neem voor zover mogelijk ook je eigen werkhandschoenen mee.

Let op! We houden ons aan de geldende Covid-maatregelen. Voor, tijdens en na het werken houden we minimaal anderhalve meter afstand. Bij klachten die zouden kunnen duiden op een covid-infectie blijf je thuis; als je achteraf symptomen ontwikkelt, waarschuw dan SLZWV (bijvoorbeeld via de website).
Coördinatie: Aleid, 06 10499451

Elzen knotten Binnenveld 18 dec

Aanstaande zaterdag gaan we elzen knotten aan de Slagsteeg. We verzamelen om 10 uur op het erf bij Slagsteeg 4 in Bennekom. Daarna nemen we ladders en gereedschap mee en gaan we het weiland in rechts van Slagsteeg 2. De lange rij elzen staat haaks op de weg. Het is daar erg nat dus je hebt echt laarzen nodig!

Omdat we niet kunnen schuilen in de keet op het erf vanwege corona, werken we korter: van 10.00 – 13.00 uur. We hebben pauze in het veld, neem zelf eten en drinken mee. Er is ook geen soep, dat is veiliger. Zorg voor warme en waterdichte kleding. Neem voor zover mogelijk ook je eigen werkhandschoenen mee.

Let op! We houden ons aan de geldende Covid-maatregelen. Voor, tijdens en na het werken houden we minimaal anderhalve meter afstand. Bij klachten die zouden kunnen duiden op een covid-infectie blijf je thuis; als je achteraf symptomen ontwikkelt, waarschuw dan SLZWV (bijvoorbeeld via de website).
Coördinatie: Aleid

Wilgen knotten Binnenveld – 4 dec


Aanstaande zaterdag (4 december) gaan we wilgen knotten bij de familie Hol, Viermorgenweg 5, Bennekom. Er is beperkt ruimte om te schuilen, dus zorg voor warme en waterdichte kleding en schoeisel.

Let op! We houden ons aan de geldende Covid-maatregelen. Voor, tijdens en na het werken houden we minimaal anderhalve meter afstand.

We hebben geen gezamenlijke pauze, en er wordt ook niet voor koffie, thee en soep gezorgd, dus neem zelf mee wat je nodig hebt aan eten en drinken. Neem voor zover mogelijk ook je eigen werkhandschoenen mee. Bij klachten die zouden kunnen duiden op een covid-infectie blijf je thuis; als je achteraf symptomen ontwikkelt, waarschuw dan SLZWV (bijvoorbeeld via de website).

Coördinatie: Jaap

Werken in het eerste Mierenreservaat van Nederland

Tekst en foto’s: Remco Brand
Tijdens onze laatste werkdag werd onze koffiepauze verrijkt door een bezoek van Jinze Noordijk, die een toelichting heeft gegeven over het gebied waar we al jaren in werken. Hij is mierendeskundige bij het EIS en gaf ons een kijkje in het hoe en waarom van dit mooie stukje heide.

Totstandkoming Mierenreservaat
Gemeente Ede, eigenaar van dit gebied, was geschrokken van de achteruitgang van de natuur in de gemeente. Naar aanleiding hiervan is er geld vrijgemaakt en een ecoloog ingeschakeld voor nader onderzoek. In gemeente Ede leven zo’n 15.000 soorten, maar in dit kleine stuk waar wij werken al 10.000!
Resultaat van dit onderzoek was een korte en lange termijn planning; het ‘mierenreservaat’ is een project dat op korte termijn opgepakt kon worden.
Naar aanleiding hiervan heeft Jinze onderzoek gedaan naar de soorten mieren die hier leven. In deze strook van 700 meter zijn 28 soorten mieren te vinden, waaronder ook de zuidelijkste kolonie van de Satermier. Gezien een aantal soorten volledig ondergronds leven is het mogelijk dat dit nog oploopt.

Wat maakt dit terrein bijzonder?
Het hele terrein is ‘rand’ met akker, bos en heide wat veel microklimaten biedt voor de verschillende soorten. In geval van de ondergrondse soorten, blijven ze op een plek waarbij de koningin tot wel 20 jaar kan leven. In dit gebied is vroeger nooit geplagd of machinaal bewerkt, wat ruimte geeft aan deze soortenrijkdom. De vrijwilligers werken hier al sinds ’86 en handwerk versus elektrisch werken werpt dus haar vruchten af.
Als onderdeel van Samen sterker met natuur – programma biodiversiteit heeft Jinze in 2020 een beheerplan opgezet in opdracht van de gemeente Ede. Zoals nu al het geval is, werken we hier verder met 3 vrijwilligersgroepen om dit mooie gebied in stand te houden en uit te breiden. Het gebied blijft open voor recreatie en zal niet omheind worden, informatiebordjes zijn (al enige tijd…) onderweg!

Gevolgen voor onze werkzaamheden
We hebben ons afgelopen jaren primair gericht op het open houden van het gebied. Dit is in de kern goed, maar er zijn enkele aandachtspunten.
Waar we nu vaak alle jongen bomen weghalen, betekent dit ook dat er geen jonge bomen met bladluis zijn die nodig zijn voor de mieren. Advies is toch elke 10 stappen toch een enkel boompje voor bladluis. Inlandse eik bijvoorbeeld laten staan als trage groeier, net als jonge dennen tot jaar of 7. Amerikaanse eik kan (uiteraard) wel weg!
Geen takkenrillen opbouwen aan de rand van het bos. Deze overgangszone onder bomen/in de zon is een waardevol gebied voor verschillende soorten. Beter is om hopen takken neer te leggen iets verder het bos in zodat het daar in kan klinken. Op termijn is afvoeren en (lokaal) versnipperen wellicht een optie.
Het is nieuw en er is geen vergelijk, dus er zal ‘lerend beheerd’ moeten worden. Hopelijk kunnen we in samenwerking met Gemeente Ede en EIS er nog iets mooiers van maken!

Voor de liefhebbers nog wat leesvoer
Item in Vroege Vogels
Artikel in het AD
Programma Biodiversiteit Gem. Ede
Beheerplan EIS

Werkdag Mierenreservaat + Veldlezing door bioloog Jinze Noordijk

We gaan komende zaterdag (20 november) weer aan de slag op het Mierenreservaat, deze keer aan de westrand. (Link naar maps). Zoals je waarschijnlijk wel weet is dit gebied benoemd tot reservaat en lees daarover hier meer. We verzamelen bij de werkkeet om 10.00 uur en werken tot 14.00 uur

Veldlezing over het mierenreservaat
Tijdens de koffie komt bioloog Jinze Noordijk ons vertellen over dit gebied waar wel 28 soorten mieren voorkomen, een echte bijzonderheid. Hij is een van de mierendeskundigen van het EIS (Kenniscentrum Insecten) en heeft zelf dit gebied onderzocht. Bovendien heeft hij een opzet gemaakt voor het toekomstig beheer. Dus we kunnen vandaag veel leren over de bijzondere mieren in ons gebied.

Coronaproof werken
Wij volgen het Coronaprotocol van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de organisatie die aan ons gereedschap uitleent. Dat betekent dat er geen koffie/thee en soep verstrekt wordt  door ons en dat je dat dus zelf voor je eten en drinken moet zorgen. En wat boterhammen natuurlijk. We moeten de 1,5 m. afstand in acht nemen. Dat zal niet zo moeilijk zijn op de 1,5 ha grote hei maar tijdens pauzes is dat wel een punt van aandacht. Wij zullen handschoenen beschikbaar stellen maar wij raden het gebruik van eigen handschoenen aan.

Als je klachten hebt die zouden kunnen duiden op Corona dan blijf je thuis! Je hoeft je vooraf niet aan te melden en ook niet af te melden. Blijk je achteraf toch Corona te hebben, neem dan contact op met SLZWV, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, zodat wij de anderen kunnen waarschuwen.
Tot zaterdag!

Bennekomse Heide Oost – zaterdag 23 oktober

Komende zaterdag gaan we weer aan de slag op de Bennekomse Heide Oost (link google maps). We verzamelen om 10.00 uur bij de keet en gaan dan aan de slag om ook aan deze kant van de heide het achterstallig onderhoud in te lopen zodat de heidegedeeltes weer mooi open worden.
Neem svp zelf brood en drinken mee, want we hebben nog niet elke keer gas gehad op de keet.
Coördinatie: Jasper Jan
Werkplek