Wilgen knotten Binnenveld

Na een prachtige Natuurwerkdag vol herfstkleuren en met 47 enthousiaste deelnemers begint nu ons knotseizoen weer. Aanstaande zaterdag 19 november gaan we wilgen knotten bij Slagsteeg 10 in Bennekom (familie Adams). We verzamelen om 10 uur op het erf, aan het eind van de oprijlaan.
Er staat hier een prachtige rij knotwilgen die we al jaren onderhouden. We zijn hier vorig voorjaar ook geweest, we knotten nu alleen de dikke takken.
Er wordt gezorgd voor soep in de pauze. Neem zelf koffie of thee en eten mee. Wij zorgen voor goed gereedschap, werkhandschoenen en helmen.
NB Vanwege de veiligheid werken we bij het knotten met helmen op. Draag deze werkdag laarzen of ander waterdicht schoeisel!
De takken mogen niet op het hek van de buurman vallen, vraag bij overhellende takken iemand om de tak de juiste kant op te trekken.

Natuurwerkdag 5 november groot succes!

Het was een prachtige dag met bonte herfstkleuren van de Amerikaanse eik. Om die eiken was het te doen, die moesten weggesnoeid om meer inheemse bomen een kans te geven.
Op sommige plekken stonden inderdaad al veel kleine berken, beuken, lijsterbes, den en inlandse eikjes, maar er waren ook stukken met een woud aan Amerikaanse eik, het vergt de komende jaren nog wel veel inzet. Maar met zo’n grote groep hebben we een flinke slag kunnen maken – 47 vrijwilligers hebben enthousiast geholpen met snoeien, waaronder nieuwe vrijwilligers, twee boswachters, een wethouder, twee Amerikanen en enkele asielzoekers.
Wethouder Erik Jan Bijleveld heeft de aftrap gedaan en de hele dag meegewerkt. Een fijne dag om te werken in ons landschap. En achteraf verscheen er een mooi artikel over in Stad Wageningen.

Aan de slag voor een inheemser en rijker bos op Oranje Nassau Oord

Op zaterdag 5 november organiseren Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen een natuurwerkdag op landgoed Oranje Nassau’s Oord in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. Kom een handje helpen met snoeien!Meld je z.s.m. aan op natuurwerkdag.nl, want op basis hiervan kunnen wij gereedschap aanvragen bij SLG.

We werken mee aan de omvorming van het bos richting meer inheemse bomen en struiken, die thuishoren in dit gebied. Die variatie is ook aantrekkelijker voor vogels en andere dieren. In het bos van het landgoed is enkele jaren geleden een deel van de eenvormige begroeiing van Amerikaanse eik gekapt. Inheemse bomen zoals berk, lijsterbes, vuilboom, hebben de kans om uit te groeien. Maar ze krijgen nu te weinig licht doordat op de stobben de Amerikaanse eik snel weer uitgroeit. Wij gaan er op de Natuurwerkdag voor zorgen dat in een deel van het bos de opslag van Amerikaanse eik weggezaagd wordt. We hebben hier vorig jaar al een begin mee gemaakt en hopen op veel deelnemers aan de Natuurwerkdag om een flink stuk open te maken. Met de takken maken we nestelplekken voor vogels en kleine zoogdieren. Je werkt mee aan een biodiverser, klimaatbestendiger landgoed.  

Het is geen moeilijk werk, ook kinderen kunnen meedoen met knippen en takken slepen. Kom je ook helpen? Neem gerust je kinderen, buren of vrienden mee.

Programma

Om 10.00 uur starten we bij de werkschuur naast Kortenburg 5 (link google maps). Na een korte uitleg met een kop koffie/thee en en uitdelen van gereedschap en handschoenen, lopen we  samen naar de werkplekken in het bos en gaan we aan de slag. Tussendoor is er koffie/thee en tijdens de lunchpauze uur is er gratis soep. Hopelijk komt boswachter Frans Alberts in de pauze vertellen over het beheer van het landgoed. We werken daarna nog door tot circa 15.00 uur. 
Aanmelden
Kom je ook meehelpen? Meld je dan vooraf online aan, ook als je maar een deel van de dag komt. Dan kunnen wij zorgen voor voldoende gereedschap. Er is deze dag plek voor ongeveer 45 volwassenen en 15 kinderen. Klik hier om je in te schrijven.

Werkdag Westzijde Mierenreservaat

We gaan komende zaterdag (22 oktober) weer aan de slag op het Mierenreservaat, deze keer aan de westrand. (Link naar maps). Zoals je waarschijnlijk wel weet is dit gebied benoemd tot reservaat en lees daarover hier meer. We verzamelen bij de werkkeet om 10.00 uur en werken tot 14.00 uur

De gemeente Ede zorgt dat er een keest staat en we maken koffie en soep. Maar neem zelf ook wat te eten en drinken mee. Tot zaterdag!
Coördinatie: Jasper Jan

Nieuwe aanpak beheer
We hebben vorige keer in de veldlezing van Jinze Noordijk goede tips een aanwijzingen gekregen om dit gebied te beheren. We hebben ons afgelopen jaren primair gericht op het open houden van het gebied. Dit is in de kern goed, maar er zijn enkele aandachtspunten.

1 Verspreid kleine bomen laten staan op de heide
Waar we nu vaak alle jongen bomen weghalen, betekent dit ook dat er geen jonge bomen met bladluis zijn die nodig zijn voor de mieren. Advies is toch elke 10 stappen toch een enkel boompje voor bladluis. Inlandse eik bijvoorbeeld laten staan als trage groeier, net als jonge dennen tot jaar of zeven. Amerikaanse eik kan (uiteraard) wel weg!
2 Geen takkenrillen maar losse takkenhopen
Takkenrillen vormen onnodige barrières ontstaan voor allerlei klein levend spul
3 Liever een paar grote takkenhopen dan een hoop kleine
4 Takkenhoop iets verder in het bos
De overgangszone onder bomen/in de zon is een waardevol gebied voor verschillende soorten. Beter is om hopen takken neer te leggen iets verder het bos in zodat het daar in kan klinken.

Baggeren voor behoud van open watertjes Pomona

Zaterdag 8 oktober was het weer zo ver: sloten en vijver uitbaggeren bij de Pomona. Dat is en blijft een hele klus. Zware pakken, zwaar gereedschap, zware bagger. De bijvangst uit het water beperkte zich dit jaar tot een paar blikjes en de verdwenen ‘handleiding onderhoud bostuin’.
Natuurlijk zijn er nog een paar bomen gezaagd en takken + riet versjouwd. En de liefhebber kon met peren en kastanjes naar huis. In het groene bosje Pomona groeien namelijk verschillende vruchtenbomen en vruchtdragende struiken.
Het zonnetje scheen, een druppel regen viel en (af en toe) dreef een vleugje rotte-eieren-lucht voorbij. De werkdag hebben we afgesloten in het buurthuis met soep en heerlijke koekjes. En thuis direct onder de douche en de kleren in de was.
Verslag en foto’s: Helma

Grote Spinnende Watertor en Groene Kikker in Pomona vijver (foto’s Janneke Elderson)

Werkdag Pomona

Zaterdag 8 oktober gaan we weer aan de slag in de Pomona bostuin. De grootste klussen worden (net als voorgaande jaren) het uitbaggeren van de watergang en het deels opschonen van de poel. Daarnaast zijn er verschillende kleinere klussen: wilgenopslag dunnen, bramen verwijderen uit de vlechtheg, dode takken opsnoeien, enzovoorts. Voor elk wat wils!

Poelzorg in Pomona

Het Wagenings Milieu Overleg (de beheerder van de bostuin) zorgt voor soep tussen de middag; neem zelf brood en naar wens koffie, thee of iets anders te drinken mee.

We werken zoals altijd vanaf 10.00 uur (verzamelen bij het wijkcentrum De Pomhorst, Pomona 562, 6708 CV Wageningen) tot een uur of twee.

Werken in weer en wind

Ondanks het slechte weer hadden we een goede opkomst en hebben we toch weer mooie vorderingen gemaakt. En we hadden gelukkig een prachtige koffie en soep plek onder het uitzichtpunt zodat we uit de regen lekker konden bijkletsen.
(foto’s Bert van Emmerik)