Gezamenlijke werkdag: Grafheuvels en opschonen sprengenbeek

Op zaterdag 2 maart organiseren we met een aantal werkgroepen samen een werkdag in het Paradijs, in de buurt van Quadenoord. We gaan samen aan de slag op een aantal grafheuvels en de nabijgelegen sprengenbeek wordt opgeschoond. Je kunt kiezen wat je wilt doen, kennismaken met andere werkzaamheden en ervaren wat de andere groepen doen in het landschap.
09.30 uur start
11.00 uur koffie/thee
12.30 uur lunch
15.00 uur einde (of eerder als je dat te laat is)

De grafheuvels liggen op Staatsbosbeheer-terrein en die geeft toestemming dat we deze weer van opslag ontdoen.We gaan op twee plekken aan de slag: De twee grafheuvels met diverse zichtlijnen maken we weer vrij van opslag: zaag- en sleepwerk, bramen maaien met de zeis.

De Bosrandspreng en de Frankenspreng worden geschoond. Wij zorgen voor beekkoeken, soep en gereedschap. Neem zelf koffie of thee mee. We gaan om 9.30 u aan de slag. Let op, dit is eerder dan we normaal doen!

De verzamelplek is aan de Bosbeekweg, bij het spandoek (link Google Maps). Vanaf huis Quadenoord over fietspad/zandweg fiets je door het beekdal richting spoorlijn, na enkele honderden meters rechts (we hangen er een spandoek). Als je later komt, klik hier voor de locatie van de grafheuvel.

Maquette van grafheuvel uit museum Museum De Tien Malen Putten