Aan de slag op de Raatakkers

Na zo’n twee maanden knotten, gaan we vanaf nu weer op de hei aan de slag. We gaan zaterdag a.s,  4 februari, weer verder op de Raatakkers aan de Panoramaweg in Bennekom, het heitje ongeveer halverwege de Panoramahoeve en het spoor. 

Deze hei, die we al jaren onderhouden, is heel bijzonder omdat op deze plaats zo’n 2500 jaar geleden in de ijzertijd akkertjes waren. De structuur van deze raatakkers is met speciale technieken nog goed te zien onder de hei en het omliggende bos. Ons werk is er op gericht om deze akkertjes voor iedereen zichtbaar te maken in het landschap. Hoewel we eind vorig jaar al flink zijn opgeschoten, is er langs de weg nog steeds flink wat opslag van berk, eik en den op de hei. Dat gaan we verwijderen (zagen, knippen en als het kan uitgraven) en de bramen halen we weg van de akkertjes. Op de akkerranden laten we de braam staan om op die manier de akkertjes beter zichtbaar te maken in het veld.

De Zandhagedis voelt zich thuis in ons gebied

Als de gemeente Ede de werkkeet neerzet kunnen we voor koffie en soep zorgen. Maar omdat we eerder wel eens geen keet hadden is het raadzaam ook zelf voor iets te drinken te zorgen. En een paar boterhammen voor de lunch.

Tot zaterdag!
Jaap