Aan de slag voor een inheemser en rijker bos op Oranje Nassau Oord

Op zaterdag 5 november organiseren Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen een natuurwerkdag op landgoed Oranje Nassau’s Oord in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. Kom een handje helpen met snoeien!Meld je z.s.m. aan op natuurwerkdag.nl, want op basis hiervan kunnen wij gereedschap aanvragen bij SLG.

We werken mee aan de omvorming van het bos richting meer inheemse bomen en struiken, die thuishoren in dit gebied. Die variatie is ook aantrekkelijker voor vogels en andere dieren. In het bos van het landgoed is enkele jaren geleden een deel van de eenvormige begroeiing van Amerikaanse eik gekapt. Inheemse bomen zoals berk, lijsterbes, vuilboom, hebben de kans om uit te groeien. Maar ze krijgen nu te weinig licht doordat op de stobben de Amerikaanse eik snel weer uitgroeit. Wij gaan er op de Natuurwerkdag voor zorgen dat in een deel van het bos de opslag van Amerikaanse eik weggezaagd wordt. We hebben hier vorig jaar al een begin mee gemaakt en hopen op veel deelnemers aan de Natuurwerkdag om een flink stuk open te maken. Met de takken maken we nestelplekken voor vogels en kleine zoogdieren. Je werkt mee aan een biodiverser, klimaatbestendiger landgoed.  

Het is geen moeilijk werk, ook kinderen kunnen meedoen met knippen en takken slepen. Kom je ook helpen? Neem gerust je kinderen, buren of vrienden mee.

Programma

Om 10.00 uur starten we bij de werkschuur naast Kortenburg 5 (link google maps). Na een korte uitleg met een kop koffie/thee en en uitdelen van gereedschap en handschoenen, lopen we  samen naar de werkplekken in het bos en gaan we aan de slag. Tussendoor is er koffie/thee en tijdens de lunchpauze uur is er gratis soep. Hopelijk komt boswachter Frans Alberts in de pauze vertellen over het beheer van het landgoed. We werken daarna nog door tot circa 15.00 uur. 
Aanmelden
Kom je ook meehelpen? Meld je dan vooraf online aan, ook als je maar een deel van de dag komt. Dan kunnen wij zorgen voor voldoende gereedschap. Er is deze dag plek voor ongeveer 45 volwassenen en 15 kinderen. Klik hier om je in te schrijven.