Gezamenlijke werkdag: Grafheuvels en opschonen sprengenbeek

Op zaterdag 2 maart organiseren we met een aantal werkgroepen samen een werkdag in het Paradijs, in de buurt van Quadenoord. We gaan samen aan de slag op een aantal grafheuvels en de nabijgelegen sprengenbeek wordt opgeschoond. Je kunt kiezen wat je wilt doen, kennismaken met andere werkzaamheden en ervaren wat de andere groepen doen in het landschap.
09.30 uur start
11.00 uur koffie/thee
12.30 uur lunch
15.00 uur einde (of eerder als je dat te laat is)

De grafheuvels liggen op Staatsbosbeheer-terrein en die geeft toestemming dat we deze weer van opslag ontdoen.We gaan op twee plekken aan de slag: De twee grafheuvels met diverse zichtlijnen maken we weer vrij van opslag: zaag- en sleepwerk, bramen maaien met de zeis.

De Bosrandspreng en de Frankenspreng worden geschoond. Wij zorgen voor beekkoeken, soep en gereedschap. Neem zelf koffie of thee mee. We gaan om 9.30 u aan de slag. Let op, dit is eerder dan we normaal doen!

De verzamelplek is aan de Bosbeekweg, bij het spandoek (link Google Maps). Vanaf huis Quadenoord over fietspad/zandweg fiets je door het beekdal richting spoorlijn, na enkele honderden meters rechts (we hangen er een spandoek). Als je later komt, klik hier voor de locatie van de grafheuvel.

Maquette van grafheuvel uit museum Museum De Tien Malen Putten

Werkdag Raatakkers


We starten om 10:00 uur bij het uitkijkplatform
(link naar google maps).

Zaterdag 17 februari gaan we aan het werk op de raatakkers aan de Panoramaweg in Bennekom, “ons” heitje ongeveer halverwege de Panoramahoeve en het spoor. 
Deze hei, die we al jaren onderhouden, is zo bijzonder omdat op deze plaats zo’n 2500 jaar geleden in de ijzertijd de bewoners van dit gebied hier hun akkertjes hadden. De structuur van deze zgn. raatakkers is met speciale technieken zelfs nu nog goed te zien onder de hei en het omliggende bos.

Ons werk is er op gericht om deze akkertjes zichtbaar te maken in het landschap. We houden de hei open en gaan opslag van berk, eik en den op de hei verwijderen (graven, zagen en knippen). De bramen verwijderen we van de akkertjes maar op de akkerranden laten we de braam staan om op die manier de akkertjes beter zichtbaar te maken in het veld. Bovendien vormt de braam schuilgelegenheid en voedsel voor allerlei dieren.
Mogelijk dat er ook wat open plekken gemaakt moeten worden voor de zandhagedissen.

We starten om 10:00 uur bij het uitkijkplatform. Wanneer we de beschikking hebben over de gele werkkeet van de gemeente Ede met gas, dan kunnen we koffie/thee verzorgen en is er tussen de middag soep (neem zelf een paar boterhammen mee). Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. Het dragen van stevig schoeisel en werkhandschoenen is verplicht.

Tot zaterdag!

Jaap

Werkdag Mierenreservaat West

Onze laatste wilgenknot-actie is helaas 1 jaar verplaatst vanwege andere werkzaamheden ter plaatste. Daarom gaan we komende zaterdag (3 februari) aan de slag op het Mierenreservaat, aan de westkant. (Link naar maps). Zoals je waarschijnlijk wel weet is dit gebied benoemd tot reservaat en lees daarover hier meer.

We verzamelen bij de X op het kaartje om 10.00 uur en werken tot 14.00 uur. We gaan iets meer oostelijk aan de slag, in het gearceerde gedeelte op de kaart.

Neem zelf eten en drinken mee. Uiteraard zijn er wel handschoenen en gereedschap.
Omdat dit een ingelaste werkdag is, hebben we helaas geen keet tot onze beschikking om soep en koffie te maken.

Tot zaterdag!
Coördinatie: Jasper Jan

Eiken knotten Binnenveld

Zaterdag 20 januari gaan we aan de slag met de knoteikenwal, Harnsedijkje 5 in Bennekom (link naar kaart). Gewoontegetrouw werken we van tien uur tot een uur of twee, met soep in de pauze. Neem zelf brood en eventueel koffie of thee mee, en zorg voor kleding die geschikt is voor het weer. Wij zorgen voor handschoenen en gereedschap en eventueel ladders.

Knoteiken zijn tamelijk zeldzaam in Nederland. Het idee is hetzelfde als dat achter knotwilgen: door regelmatig (bij knoteiken eens in de vijf tot vijftien jaar) takken weg te snoeien gaan de bomen een knot vormen, wat leef- en nestruimte biedt aan andere organismen en wat landschappelijk interessant is.

Coördinatie: Aleid/Harry

Nieuwjaarsknotten met Oliebollen, Glühwein en Chocolademelk

6 januari gaan we knotten aan de Slagsteeg en Veensteeg in het Binnenveld. En natuurlijk daarna proosten op het nieuwe jaar! 

We verzamelen om 10.00 uur bij Slagsteeg nr 4 (link Maps). Zet je fiets tegen het elektriciteitshuisje links van de boerderij, dan heeft de boer er geen last van met machines op het erf. We gaan een paar wilgen knotten tegenover Slagsteeg nr 6.
Daarna of tegelijkertijd knotten we de elzen aan de Veensteeg, daar waren we al gestart in november maar door regen konden we het toen niet afmaken. Als er nog tijd over is kunnen we de dikste elzen/wilgen in het weiland aan de Maanderdijk knotten, maar dat kan ook nog wachten tot het najaar.

We stoppen om 13.00 en gaan dan in de kantine van Slagsteeg 4 Glühwein en warme chocolademelk drinken. Wij zorgen ook voor verse oliebollen en appelflappen, als goede start van het nieuwe jaar.

Komt allen en neem familie en vrienden mee om te knotten en voor een bol of flap! 

Neem voor in de pauze wel zelf koffie mee.

Tot zaterdag!

Aleid


We houden ons aan de verplichte veiligheidsmaatregelen bij het knotten, dus we dragen allen een veiligheidshelm bij het werk. Wij zorgen voor gereedschap, helmen en handschoenen. Zorg zelf voor warme en waterdichte kleding en schoeisel.