Gezamenlijke werkdag Renkums beekdal – 10 februari

In het verleden werkten we – de eerste drie werkgroepen op het onderaan genoemde rijtje – één keer per jaar aan een gezamenlijke klus. Dit was altijd erg gezellig èn we hadden mooie resultaten. Dit jaar staat dit ook weer op het programma, op zaterdag 10 februari. Leuk om elkaar eens te ontmoeten op deze inspirerende werkplek in het Renkums beekdal. Deze werkplek is van eigenaar Staatsbosbeheer en die waardeert het zeer dat we dit werk willen uitvoeren.

We gaan op twee vlak naast elkaar gelegen plekken aan het werk:
– Een (of zo mogelijk een tweede) grafheuvel weer zichtbaar maken in het landschap. Jaren geleden werkten we met de drie werkgroepen eerder aan deze grafheuvel en het zag er na afloop prachtig uit. Vanaf de omliggende wandelpaden was de grafheuvel toen weer zichtbaar, maar inmiddels is het bosperceel weer compleet dichtgegroeid; het werk bestaat vooral uit zaagwerk en bramen maaien met de zeis in het gebied rond de grafheuvel
– De Bosrandspreng en een deel van de Bosbeek schoonmaken.

Werkplek
Ligging grafheuvel: vanaf Quadenoord door het beekdal over de Bosbeekweg, na 100 m paadje (langs beekdal) naar rechts richting Bosrandspreng, links ligt de grafheuvel (zie kaartje).

Programma
– Start om 9.30 bij werkschuur werkgroep Quadenoord (t/o de villa aan de Bosbeekweg)
– Wandeling naar werkplek
– 11.00 uur koffie op de werkplek
– 12.30 uur lunch in de werkschuur – er is soep, neem zelf brood mee
– 15.00 uur einde werkdag
Voor gereedschap, koffie en thee met beekkoeken wordt gezorgd.

De volgende werkgroepen doen mee
– Werkgroep ‘Beken en sprengen’ van IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom
– Werkgroep ‘Landschapsonderhoud’ van IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom
– Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe
– Bosgroep Staatsbosbeheer
– Landgoedwerkgroep ONO
– Landgoedwerkgroep Quadenoord
– Stichting Arboretum Oostereng
– Werkgroep Grafheuvels

Reacties zijn gesloten.