Werkdag Oranje Nassau’s Oord

Op zaterdag 6 april hebben we een werkdag op landgoed Oranje Nassau’s Oord. We werken samen met de landgoedwerkgroep en starten daarom al om 9.00! 

We gaan Amerikaanse eikjes te verwijderen en daar takkenhopen van maken. Zo ontstaat meer licht in het bos voor de groei van inheemse soorten. Bij de werkplek houden we rekening met het broedseizoen. De duizendknoop staat nog niet boven de grond, dus die pakken we aan op onze werkdag in mei.

We verzamelen bij de werkschuur voor gereedschap en kunnen lopen naar de plek waar we werken en daar later koffie/thee-pauze houden. De soep eten we bij de vijver, die niet ver van de werkschuur is.

Verzamelen om 9.00 uur bij de werkschuur van ONO, naast Kortenburg 5. (link google maps) We werken door tot ca 13.00 uur. Neem zelf koffie of thee mee. ONO zorgt voor soep.

Werkdag Mierenreservaat West 9 maart

Komende zaterdag (9 maart) gaan we aan de slag in het Mierenreservaat, aan de westkant. (Link naar maps). Zoals je waarschijnlijk wel weet is dit gebied benoemd tot reservaat en lees daarover hier meer.

We verzamelen bij de X op het kaartje om 10.00 uur en werken tot 14.00 uur. We gaan iets meer oostelijk aan de slag, in het gearceerde gedeelte op de kaart.

Neem zelf eten en drinken mee. Uiteraard zijn er wel handschoenen en gereedschap.
Omdat dit een ingelaste werkdag is, hebben we helaas geen keet tot onze beschikking om soep en koffie te maken.

Tot zaterdag!
Coördinatie: Jasper Jan

Gezamenlijke werkdag: Grafheuvels en opschonen sprengenbeek

Op zaterdag 2 maart organiseren we met een aantal werkgroepen samen een werkdag in het Paradijs, in de buurt van Quadenoord. We gaan samen aan de slag op een aantal grafheuvels en de nabijgelegen sprengenbeek wordt opgeschoond. Je kunt kiezen wat je wilt doen, kennismaken met andere werkzaamheden en ervaren wat de andere groepen doen in het landschap.
09.30 uur start
11.00 uur koffie/thee
12.30 uur lunch
15.00 uur einde (of eerder als je dat te laat is)

De grafheuvels liggen op Staatsbosbeheer-terrein en die geeft toestemming dat we deze weer van opslag ontdoen.We gaan op twee plekken aan de slag: De twee grafheuvels met diverse zichtlijnen maken we weer vrij van opslag: zaag- en sleepwerk, bramen maaien met de zeis.

De Bosrandspreng en de Frankenspreng worden geschoond. Wij zorgen voor beekkoeken, soep en gereedschap. Neem zelf koffie of thee mee. We gaan om 9.30 u aan de slag. Let op, dit is eerder dan we normaal doen!

De verzamelplek is aan de Bosbeekweg, bij het spandoek (link Google Maps). Vanaf huis Quadenoord over fietspad/zandweg fiets je door het beekdal richting spoorlijn, na enkele honderden meters rechts (we hangen er een spandoek). Als je later komt, klik hier voor de locatie van de grafheuvel.

Maquette van grafheuvel uit museum Museum De Tien Malen Putten

Werkdag Raatakkers


We starten om 10:00 uur bij het uitkijkplatform
(link naar google maps).

Zaterdag 17 februari gaan we aan het werk op de raatakkers aan de Panoramaweg in Bennekom, “ons” heitje ongeveer halverwege de Panoramahoeve en het spoor. 
Deze hei, die we al jaren onderhouden, is zo bijzonder omdat op deze plaats zo’n 2500 jaar geleden in de ijzertijd de bewoners van dit gebied hier hun akkertjes hadden. De structuur van deze zgn. raatakkers is met speciale technieken zelfs nu nog goed te zien onder de hei en het omliggende bos.

Ons werk is er op gericht om deze akkertjes zichtbaar te maken in het landschap. We houden de hei open en gaan opslag van berk, eik en den op de hei verwijderen (graven, zagen en knippen). De bramen verwijderen we van de akkertjes maar op de akkerranden laten we de braam staan om op die manier de akkertjes beter zichtbaar te maken in het veld. Bovendien vormt de braam schuilgelegenheid en voedsel voor allerlei dieren.
Mogelijk dat er ook wat open plekken gemaakt moeten worden voor de zandhagedissen.

We starten om 10:00 uur bij het uitkijkplatform. Wanneer we de beschikking hebben over de gele werkkeet van de gemeente Ede met gas, dan kunnen we koffie/thee verzorgen en is er tussen de middag soep (neem zelf een paar boterhammen mee). Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. Het dragen van stevig schoeisel en werkhandschoenen is verplicht.

Tot zaterdag!

Jaap

Werkdag Mierenreservaat West

Onze laatste wilgenknot-actie is helaas 1 jaar verplaatst vanwege andere werkzaamheden ter plaatste. Daarom gaan we komende zaterdag (3 februari) aan de slag op het Mierenreservaat, aan de westkant. (Link naar maps). Zoals je waarschijnlijk wel weet is dit gebied benoemd tot reservaat en lees daarover hier meer.

We verzamelen bij de X op het kaartje om 10.00 uur en werken tot 14.00 uur. We gaan iets meer oostelijk aan de slag, in het gearceerde gedeelte op de kaart.

Neem zelf eten en drinken mee. Uiteraard zijn er wel handschoenen en gereedschap.
Omdat dit een ingelaste werkdag is, hebben we helaas geen keet tot onze beschikking om soep en koffie te maken.

Tot zaterdag!
Coördinatie: Jasper Jan