Natuurwerkdag 5 november – Grunsfoort Weide (Oranje Nassau Oord)

Aanmelden vooraf nodig, klik hier

Op de Natuurwerkdag gaan we de locatie van het voormalige kasteel Grunsfoort weer zichtbaar maken door het snoeien van elzen en wilgen op de Grunsfoortweide. Deze weide ligt in het prachtige beekdal bij Oranje Nassau’s Oord, tussen Wageningen en Renkum.
De Grunsfoortweide is de plek waar tot 1870 kasteel Grunsfoort heeft gestaan. Op de weide is de plek van het kasteel aangegeven. We gaan op de weide de opslag van bomen, struiken en boompjes wegsnoeien.

Programmagrunsfoort
9.30 uur – Demonstratie schapen bijeen brengen met de hond.
De schapen zijn de vaste bewoners van de Grunsfoortweide.
10.00 uur – Officiële start

Verdere informatie
Bij aanmelding vragen ze veel gegevens, die mag je ook overslaan. We willen vooral weten hoeveel mensen er komen. Voor gereedschap, werkhandschoenen, koffie, thee en soep wordt gezorgd. Neem zelf lunch mee en ook laarzen, het ligt in het beekdal dus kan er vochtig zijn.
De Natuurwerkdag op deze locatie wordt georganiseerd door drie groepen die regelmatig werken in de omgeving: Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe, Mooi Wageningen en de landschapswerkgroep ONO.

Kasteel Grunsfoort
Kasteel Grunsfoort is kort voor 1372 gebouwd door de hertog van Gelderland om zich te verdedigen tegen de Utrechtenaren. De naam Grunsfoort wijst waarschijnlijk op een doorwaadbare plaats in de rivier. De laatste bewoner was baron van Goltstein. In 1766 was deze baron onder meer burgemeester van Wageningen. In 1780 werd het kasteel gesloopt. In 1937 zijn opgravingen gedaan naar de fundamenten in het kader van de werkverschaffing. Aan de Beukenlaan staat een informatiepaneel over het kasteel.

Vragen?
Aleid van der Kolk, Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe

Werkdag Bennekomse Heide – 22 oktober

Binnenkort start het knotseizoen, maar eerst gaan we nog één dag aan de slag op de Bennekomse Heide en op 5 november is de landelijke natuurwerkdag (zie onderaan dit bericht).

We knippen de opslag weg of graven het daar waar mogelijk met wortel en al weg. Zonder onze inzet zou de Bennekomse Heide al helemaal zijn dichtgegroeid. We proberen ook elk jaar een paar meter extra heide te ‘winnen’ op het bos.werkdag

We treffen elkaar om 10.00 uur bij de werkkeet (rode stip). Je komt daar via de Oost Breukelderweg. Helaas is het bord wat altijd stond bij de afslag verdwenen. Dus de oriëntatie is even wat lastiger.

Er is soep en koffie maar vergeet niet zelf ook lunch mee te nemen.
We werken tot circa 14.00 uur.
Coördinatie: Jasper Jan en Jaap

Aanmelden Natuurwerkdag 5 november
Dat is op zaterdag 5 november en wij gaan dan aan de slag bij het voormalige kasteel Grunsfoort. Vooraf aanmelden is wel nodig zodat de organisatie rekening kan houden met de opkomst.

 

8 oktober Celtic Fields

We gaan aan de slag op de Celtic Fields bij de Panoramaweg. De oprukkende begroeiing zou dit terrein in de een paar jaar tijd aan het zicht kunnen onttrekken. Daarmee zou een prachtig heideterrein verloren gaan, maar ook een archeologisch waardevolle site.


De Celtic fields zijn met aarden walletjes omgeven rechthoekige of vierkante terreintjes van ongeveer 30 bij 30 meter groot uit de periode 1300 vC tot 200 nC. Op de akkertjes werd (brood)tarwe, gerst en later ook rogge verbouwd. Het zaaien en oogsten ging met de hand. Het ploegen gebeurde ook met de hand of met een door ossen getrokken ploeg (eergetouw). De boerderijen, waarin hele families woonden, lagen midden tussen de akkers.

We gaan vandaag opslag verwijderen. Er zal koffie en soep zijn maar neem wel zelf wel brood mee. We starten om 10.00 uur bij de werkkeet. Tot zaterdag!

Coördinatie: Arent en Jaap

Werkdag Bennekomse Heide – 24 september

Komende zaterdag gaan we voor het eerst na de vakantie weer aan de slag.
Dankzij onze inspanningen lukt het om een deel van de Bennekomse Heide vrij te houden.
En elk jaar proberen we het areaal heide met een paar meter uit te breiden.

De gemeente is ons daar zeer erkentelijk voor, want zonder onze inzet zou dit hele gebied al zijn dichtgegroeid. We knippen de opslag weg of graven daar waar mogelijk met wortel en al weg.werkdag

We treffen elkaar om 10.00 uur bij de werkkeet (rode stip). Je komt daar via de Oost Breukelderweg. Helaas is het bord wat altijd stond bij de afslag verdwenen. Dus de oriëntatie is even wat lastiger.

Er is soep en koffie maar vergeet niet zelf ook lunch mee te nemen.
We werken tot circa 14.00 uur.
Coördinatie: Harry

Werkprogramma 2016-1017 is bekend

We hebben het programma voor de werkdagen in 2016-2017 vastgesteld. Hieronder de lijst met daarachter de coördinator.

2016
24/9 Bennekomse Heide – Jasper Jan
8/10 Celtic Fields – Arent / Jaap
22/10 Bennekomse Heide – Jasper Jan / Jaap
5/11 Natuurwerkdag Oranje Nassau Oord (nog in overleg) Aleid / Harry
19/11 Knotten, Achterstraat – Arent
3/12 Knotten, Achterstraat – Aleid
17/12 Knotten, Adams – Harry
2017
7/1 Knotten, Viermorgen – Aleid; nieuwjaar/oliebollen
21/1 Knotten, Viermorgen – Harry
4/2 Knotten, Langesteeg – Koen (onder voorbehoud)
18/2 reserve knotten/KenKon
4/3 Gelderse werkdag
11/3 Celtic Fields of Panoramaweg – Jasper Jan / Jaap
Zomer 2016 – Diverse werkdagen op Oranje Nassau Oord en Quadenoord

Programma binnenkort online

Op dit moment zijn we nog bezig het werkprogramma voor 2016/2017 te maken. Er is nog overleg nodig met een paar gebiedseigenaren voordat we dit definitief rond hebben.
De eerste werkdag zal waarschijnlijk zijn op 24 september. Dus hou die vast vrij.
We gaan komend seizoen aan de slag op Bennekomse Heide, Raatakkers, diverse knotplekken en waarschijnlijk ook een keer op Oranje Nassau Oord.

23 juli – Landgoed Quadenoord – Overgang naar bos maken

Zaterdag kunnen we beginnen aan de andere kant van de akker waar we vorige keren gewerkt hebben. We kunnen daar weer wat openmaken, kleine prunussen uittrekken, enz. Het Molenbeeksepad loop er langs, dat wordt redelijk druk bewandeld.

We verzamelen om 10.00 uur bij de werkschuur op Quadenoord en gaan daarna naar de werklocatie (dus je kunt ook daar nog aansluiten als je wat later komt). Neem zelf koffie, thee en eten mee.